Europese Subsidie maakt innovatief project mogelijk voor Bluecon en partners​

We zijn verheugd om aan te kondigen dat Bluecon, in samenwerking met vier andere innovatieve bedrijven, een project is gestart waarin we onze technologie verder gaan ontwikkelen met als ultieme doel terugwinning van huishoudelijk afvalwater. Met een bijdrage van € 747.000 subsidie van Europa, het Rijk en de provincie Gelderland, gaan we een geavanceerde installatie bouwen en testen op de locatie van een Nederlands Waterschap.

Het project en onze partners

Het consortium, bestaande uit Bluecon, Tol Watertechniek, Feralco, GPI Electrotechniek en OptiSenseData, bundelt zijn krachten om een revolutionaire zuiveringstechnologie te ontwikkelen. Bluecon speelt een centrale rol met zijn unieke technieken voor het scheiden van slib en water, gecombineerd met geavanceerde oxidatietechnieken. Samen zorgen we ervoor dat gezuiverd afvalwater voldoet aan de strengste Europese kwaliteitsnormen, klaar voor veilig hergebruik in de landbouw en industrie.  

Export naar het buitenland

Deze nieuwe installatie is vooral geschikt als reguliere biologische waterzuivering niet mogelijk is of water van onvoldoende kwaliteit oplevert. Daarmee is deze nieuwe installatie vooral interessant voor export naar het buitenland, waar de gevolgen van klimaatverandering en watertekorten groot zijn.

Dank aan EFRO Oost

We zijn dankbaar voor de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO Oost), die het mogelijk maakt om deze test- en demonstratie-installatie te realiseren.

Blijf op de hoogte

Volg de ontwikkelingen van Bluecon en het programma Op Oost! Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.bluecon.nl