trroen
+9 (0) 53 40 22 61 37 | u.sozen@hotmail.com

+9 (0) 53 40 22 61 37
INFO@BLUECON.NL

EVSEL ATIKSU ARITIMINDA YÜKSEK VERİMLİ VE DÜŞÜK MALİYETLİ YENİ ARITMA TEKNOLOJİSİ

Bluecon® uluslararası, kanıtlanmış kompakt  atıksu arıtma üniteleri sunar. Bu üniteler içerisinde evsel atık su ‘Blueconize’ ile sulama suyu haline getirilir. Blueconizing su döngüsünü optimize etmek için atık suları arıtmak için yeni bir fiziksel teknolojidir. Köyler ve küçük kasabalardaki evsel atık suları sulama suyuna arıtabilme özelliği ve suyun tekrar kullanımı ile çevresel sürdürülebilir bir politika  ilede uyuşmaktadır.

KOMPAKT VE MODÜLER ÜNITE

Geleneksel biyolojik arıtma tesislerinde büyük ölçekli yatırımlar yerine Bluecon® International kompakt ve düşük maliyetli modüler üniteler sunmaktadır. Bluecon® büyük kompleks altyapı ve sanitasyon sistemleri olmadan gerçekleştirilebilir. Bluecon® İnternational, ünitelerinin kurulumu, çalışması ve bakımınıda üstlenmektedir. Şirket, çok yıllık bir sözleşme, yap işlet modeli ile sulama suyunun kalitesini garanti eder ve müşteriye hizmet olarak projenin yatırımını üstlenebilir.

TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN 5 ADIM!

 1. 1-5mm izgara ile ön aritma
 2. Atiksu arıtımı Bluecon olarak geliştirdigimiz ve patentini aldıgımız Süper flotasyon modülü ile başlar. Süper flotasyon modülü bir reaktör ve ayırma biriminden oluşur. Reaktör içinde atık su moleküler düzeyde elektrostatik yüzey yüküne tabi tutularak destabilize edilir. Moleküller birbirine yaklaşmaya, temas kurmaya ve aşamalı olarak daha büyük flokları oluşturmaya zorlanır. Flotasyon ünitesinde floklar su ve çamur olarak ayrılır. Flotasyon ile ayrilan camur ise yerleşim yerinin büyüklügüne göre uyguladıĝımız susuzlaştırma ünitesine aktarılır. Susuzlaştırmada; Big-Bag-burgu pres-dekantor uygulamalrımız tesis kapasitesine göre belirlenir.
 3. Flotasyon sonrası suda kalabilen partiküllerin giderimi ise özel tasarladıĝımız filtre ile yapılır.
 4. Dezenfeksiyon modülünde bakteri ve diğer patojenler zararsız hale getirilir.
 5. Dezenfeksiyondan sonra elde edilen yüksek kaliliteli arıtılmış su ülkelerin yasal standartlarına getirilerek yeniden kullanılabilinir veya ilave modüllerimiz ile farklı ülkelerin standartlarına uygu hale getirilir. Blueconize edilmiş su güvenli sulama suyu olarakta yeniden kullanıma hazırdır.
Bleuconizing wastewater

AVANTAJLARI

 • Düşük ilk yatırım ve işletme maliyetli evsel atık su arıtımı
 • 100 Fiziksel arıtma
 • Ülkelerin yasal standartlarını saĝlayabilen cıkış su garantisi
 • Düşük enerji tüketimi
 • Işletme ve bakım kolaylığı
 • Klasik biyolojik arıtmadan % 30’a varan daha az çamur oluşumu
 • İsteğe bağlı uzun vadeli bakım sözleşmesi ile belediyelere hizmet
 • 6-8 hafta içinde hızlı montaj ve işletmeye alma
 • 2.000-10.000 nufuslu yerleşim yerleri için ideal atıksu arıtma yöntemidir. Istenilirse modüler olarak büyütülebilinir
 • Dezenfeksiyon modülü ile güvenli bir şekilde atıksuyun yeniden kullanılması
 • 91/271 / EEC sayılı AET Komisyon Direktifi uyarınca

Bluecon®‘un ortalama deşarj sonuçları

Standart evsel atık su için

KOİ = Kimyasal Oksijen İhtiyacı | BOİ = Biyolojik Oksijen İhtiyacı | AKM = Toplam Askıda Katı Madde | P = Toplam Fosfor | N = Toplam Azot

Contact form

6 + 14 =

CONTACT

Bluecon® International bv
Jaap Stuiver
IJsselsteyn 7
NL-6956 AZ Spankeren
The Netherlands
+31 (0) 6 33 02 36 15
info@bluecon.nl

DISTRIBUTOR

Beyhekim Mahallesi

Gürbulut sokak No. 47/A

Selçuk/Konya

+9 (0) 31 22 62 00 20

+9 (0) 53 40 22 61 37

u.sozen@hotmail.com

   

Dünya Bankası Grubu üyesi International Finance Corporation’ın Çevresel, Sağlık ve Güvenlik Yönergelerine uyuyoruz.

Endorsements

                   

©2019 Bluecon International bv